fbpx
Categorieën
HR Advies Vitaliteit

8 oorzaken van werkstress

Stress lijkt het modewoord te zijn op dit moment. Veel mensen hebben last van stress, zowel thuis als op het werk. Het continue “aan” staan en alle prikkels om ons heen, TV, internet, radio, social media, overal aan mee willen/moeten doen zijn allemaal redenen waarom we zoveel stress ervaren. Hieronder 8 oorzaken wat verder toegelicht.

Niet de juiste baan
Sommige mensen ervaren werkstress omdat ze niet op de juiste werkplek/functie zitten. Dit is vaak lastig toe te geven of onder ogen te zien en daarom blijven ze stug volhouden en ergens zitten waar ze het eigenlijk helemaal niet meer naar hun zin hebben. De verhoging van de AOW leeftijd zorgt er, in combinatie met de snelle technologische ontwikkeling, dat oudere medewerkers niet altijd goed mee kunnen komen en daardoor stress ervaren.

Te weinig of juist te veel autonomie
De meeste mensen vinden het prettig om invloed te kunnen uitoefenen op hun werk en hun werkwijze. Als alle werkzaamheden en processen worden opgelegd en er geen tot weinig ruimte is voor eigen inbreng, levert dat ontevredenheid op in het werk en daarmee stress. Aan de andere kant voelt niet iedereen zich prettig bij teveel autonomie. De overgang naar zelfsturende teams of het schrappen van een management laag kan juist weer voor een onveilig gevoel zorgen. Medewerkers hebben dan het gevoel alles zelf te moeten uitvinden of dat ze onvoldoende steun krijgen wat ook weer tot ontevredenheid en stress leidt.

Teveel focus op wat er verkeerd gaat
Binnen veel organisaties krijg je standaard de reactie ‘Ik heb het druk’ als je vraagt hoe het gaat.  Vaak wordt er alleen nog maar gekeken naar wat niet goed gaat en niet naar datgene wat wel goed gaat. Er ontstaat een negatieve flow, waarin medewerkers steeds vaker ontevreden zijn. Het is weer niet gelukt om de hele to-do lijst af  te werken terwijl er niet gekeken wordt wat er wel is afgewerkt die dag.

Onduidelijkheid
Onduidelijkheid is een belangrijke oorzaak van werkstress. Als een organisatie een snelle groei doormaakt, is het oppassen geblazen. Onduidelijkheid ligt dan op de loer. Er is minder aandacht voor processen en procedures. Er gebeurt meer informeel, waardoor mensen zich onveilig voelen. Ook ligt de focus teveel op het werk en er is geen aandacht voor elkaar. Zo ontstaat dan vaak een vicieuze cirkel, want door de onduidelijkheid ontstaat weer werkstress.

Combinatiedruk
Vaak ontstaat werkstress niet alleen door drukte op het werk, maar ligt de oorzaak in een combinatie van factoren. Dat kan zijn, omdat een medewerker een baan combineert met zorg voor jonge kinderen of de zorg voor een (hulpbehoevende) ouder. Ook een druk sociaal leven kan zorgen voor stress. Dat laatste lijkt door social media erger geworden. Iedereen moet het leuk hebben en overal aan meedoen. Hierdoor is er zowel privé als op het werk te weinig rust.

Organisatieverandering
Op het moment dat een organisatie een grote verandering of groei doormaakt kan dit stress leiden. De veranderingen leveren onzekerheid op bij medewerkers en daardoor stress. Ook verloop en de keuze om meer tijdelijke contracten in plaats van vaste contracten uit te geven, levert soms werkdruk op. Er moet steeds een nieuw iemand worden ingewerkt. Met werkdruk voor de ‘achterblijvers’ als gevolg. Of mensen hebben het gevoel dat ze zich tijdens de looptijd van het contract moeten bewijzen en nemen meer taken en verantwoordelijkheden op zich dan ze wellicht aankunnen.

Verharding in de maatschappij
In beroepen waarin veel contact is met mensen, zoals het onderwijs en de zorg, maar ook in openbare beroepen en in mindere mate in de zakelijke dienstverlening ervaren steeds meer medewerkers dat dit contact moeizamer of soms zelfs grimmiger verloopt. Mensen zijn mondiger en veeleisender. Soms ook is er sprake van agressie. Dat levert veel onveiligheid op voor medewerkers en daarmee werkstress.

Diversiteit aan medewerkers
Een organisatie waarin grote verschillen zijn tussen medewerkers (in leeftijd, nationaliteit of hiërarchie) moet extra oppassen. Het kan zijn dat de verschillende medewerkers verschillende behoeftes hebben. Zo willen jongere medewerkers vaak snelle feedback, terwijl een te directe benadering voor iemand met een andere nationaliteit juist als stressvol kan worden ervaren. Ook grote verschillen in hiërarchie kunnen stress opleveren, omdat ‘lagere’ functieniveaus ‘hogere’ functieniveaus bijvoorbeeld niet durven aan te spreken.