8 oorzaken van werkstress

Stress lijkt het modewoord te zijn op dit moment. Veel mensen hebben last van stress, zowel thuis als op het werk. Het continue “aan” staan en alle prikkels om ons heen, TV, internet, radio, social media, overal aan mee willen/moeten doen zijn allemaal redenen waarom we zoveel stress ervaren. Hieronder 8 oorzaken wat verder toegelicht.

Waarom het preventieakkoord niet voldoende is, en 5 tips hoe je dit als werkgever beter kunt doen.

Het preventieakkoord is erdoorheen. Hoewel dit een mooie stap lijkt voor meer bewustwording en een gezonder leven, is het niet voldoende om een echt grote verandering teweeg te brengen. Gezondheid en vitaliteit komen namelijk voort uit bewustwording en zelf de regie voeren. Het verbieden of verhogen van belastingen is een maatregel die in het straatje […]